Τί ώρα είναι ; Τρεις και είκοσι το ξημέρωμα;
Sorry ... Σε πήρα κατά ....πάθος ...