Μηχανικούς, ασκούμενους δικηγόρους, λογιστές, αρχιτέκτονες και πολλές άλλες ειδικότητες αναζητούν εταιρείες στην χώρα μας αλλά και στο Βέλγιο, την Αγγλία και τη Γερμανία για πρακτική άσκηση.


Στην Ελλάδα

Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ), δίνει την ευκαιρία σε δέκα νέους μηχανικούς έως 28 ετών να συμμετάσχουν σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα έμμισθης 12μηνης πρακτικής εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει: εκπαίδευση, εναλλαγή θέσεων εργασίας, coaching και αξιολόγηση. Η υλοποίηση του Προγράμματος στοχεύει:
-στην απόκτηση προϋπηρεσίας, μοναδικής τεχνογνωσίας, εμπειριών και ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων, των νέων μηχανικών, στοιχεία απαραίτητα για την μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση, αλλά και
-στη δυνατότητα ένταξής τους στην οργανωτική δομή της ΑτΕ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες οργανικές ανάγκες και μετά από την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που απαιτούν οι σύγχρονες επενδύσεις του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον τομέα της Μεταλλουργίας και Μεταλλείων.
Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών με ειδικότητες που απασχολούνται στις εργοστασιακές μονάδες της ΑτΕ όπως Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί και Μεταλλειολόγοι. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
-Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής (Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Χημικού, Μεταλλειολόγου, Πληροφορικής) και να είναι Μέλη ΤΕΕ
-Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
-Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
-Άριστη γνώση MS Office
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άρρενες υποψήφιους
-Εργασιακή εμπειρία μικρότερη των δύο ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και το βιογραφικό τους, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28/11/2014 στο hr@alhellas.gr με κωδικό ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.alhellas.com.


-Ζητείται αρχιτέκτονας, κάτοχος επιταγής κατάρτισης (training voucher), στα πλαίσια του προγράμματος "επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους 25 έως 29 ετών", με μεγάλη ευχέρεια στη χρήση Photoshop, Autocad. Γνώση προγραμμάτων 3D και φωτορεαλισμού θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο email: info@mobarchitects.gr.


-Το Ξενοδοχείο The Margi στη Βουλιαγμένη ζητά ένα  άτομο για πρακτική άσκηση στο Τμήμα Λογιστηρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.themargi.gr.

-Αρχιτεκτονικό γραφείο στην περιοχή του Νέου Ψυχικού ζητεί αρχιτέκτονα/διακοσμητή για να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Στοιχεία επικοινωνίας Email: kipselistage1@gmail.com.

 

Στο εξωτερικό


-Η εταιρεία Tsamota που βρίσκεται στο Βέλγιο αναζητά για πρακτική άσκηση άτομα στον τομέα του Business Development. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται οι ερευνητικές και επικοινωνιακές ικανότητες και το πτυχίο σε ανάλογο τομέα. Βιογραφικά στο messault@tsamota.com μέχρι 26 Νοεμβρίου.

- Η εταιρεία Fair Trials International που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά ασκούμενους δικηγόρους. Η πρακτική θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις μήνες και ξεκινά στις 5 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fairtrials.org. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών: 8/12/14.


-    Η εταιρεία Carmudi που βρίσκεται στη Γερμανία προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης στο τμήμα του PR. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γνώσεις μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων ή διοίκησης επιχειρήσεων και να γνωρίζουν άριστα αγγλικά. Η γνώση της γερμανικής γλώσσας θεωρείται επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο jobs@carmudi.com μέχρι 27 Νοεμβρίου.