Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Γι’ αυτό και πρέπει να ξεκινήσεις σωστά την επαγγελματική σου πορεία. Εμείς σου βρήκαμε μεγάλες εταιρείες και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ζητούν νέα παιδιά –φοιτητές ή απόφοιτους- για πρακτική άσκηση.

 

Στην Ελλάδα

-Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, μέσω του προγράμματος RMT παρέχει σε νέους ταλαντούχους υποψηφίους τη δυνατότητα να αποκτήσουν σφαιρική γνώση του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας και των καταστημάτων της και ευρύτερα του κλάδου της λιανικής. Θα έχουν την ευκαιρία να συλλέξουν εμπειρίες μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης καθώς και από τη συμμετοχή τους σε σημαντικά projects. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αποκτήσουν γνώσεις και θα αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες θα τους προετοιμάσουν προκειμένου να αποτελέσουν τα μελλοντικά στελέχη των καταστημάτων της εταιρίας.

Το πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει 12 μήνες, θα πραγματοποιηθεί τόσο στο χώρο των καταστημάτων (διάρκεια 10 μήνες) όσο και στις κεντρικές διευθύνσεις της εταιρίας (διάρκεια 2 μήνες).
Προφίλ Υποψηφίου
• Πτυχίο ΑΕΙ και Μεταπτυχιακός τίτλος σε Οικονομικές Σπουδές, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Marketing
• Εμπειρία 0-3 έτη.
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση Ms Office
• Προσανατολισμός στα αποτελέσματα
• Ηγετικές ικανότητες
• Στρατηγική σκέψη
• Ομαδικός τρόπος εργασίας
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα στο www.abcareers.gr, σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «RMTP-ΘΕΣ».    

-Aν είσαι απόφοιτος λυκείου, ανώτερης ή ανώτατης σχολής + χωρίς ή με μικρή επαγγελματική
εμπειρία, είσαι υποψήφιος για το YOU@S&B. To YOU@S&B είναι πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. που δίνει τη δυνατότητα σε 15 άτομα για 9 μήνες να αποκτήσουν ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας τις γνώσεις και δεξιότητές τους.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 09/11/2014
Περισσότερες πληροφορίες στο www.youatsandb.gr.


-Το Skywalker.gr, που βρίσκεται στην Αθήνα επιθυμεί να απασχολήσει δύο Στελέχη για το Τμήμα Δημοσιεύσεων.
Προϋποθέσεις / Πλαίσιο:
Κατοχή Voucher (Επιταγή Εισόδου)
Απαραίτητα Προσόντα: 
Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης
Άπταιστη γνώση Ελληνικής Γλώσσας
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Άριστη γνώση Ms Office (Word, Excel, Power Point)
Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου
Επιθυμητά Προσόντα:
Εξοικείωση με προγράμματα γραφιστικής
Άνεση στη χρήση τεχνολογιών web
Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Αρμοδιότητες:
Δακτυλογράφηση και καταχώρηση αγγελιών για χρήση σε web
Συμμετοχή σε προοδευτικά οριζόντια κατανομή εργασιών τμήματος δημοσιεύσεων
Παρέχονται:
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Σεβασμός στον προσωπικό χρόνο, ενδιαφέροντα, οικογένεια, ερασιτεχνικές ασχολίες, προσωπικότητα
Μετασχηματισμός επιτυχημένης πρακτικής άσκησης σε μόνιμη απασχόληση
Δυνατότητες ανακάλυψης και καλλιέργειας προσωπικών κλίσεων, εκπαίδευση, ατομικά και ομαδικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.skywalker.gr.

- Η ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ αναζητά να απασχολήσει άμεσα τελειόφοιτο/η  από ΤΕΙ, Τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής, για να απασχοληθεί στο τμήμα εισπράξεων, το οποίο ανήκει στην Οικονομική Διεύθυνση  της εταιρείας στη Μάνδρα Αττικής. 
Ο τελειόφοιτος/η  θα έχει ως κύριο αντικείμενο απασχόλησης Υποστήριξη τμήματος εισπράξεων μέσω της συλλογής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών από το αρχείο της εταιρείας.
Απαιτούμενα προσόντα
Οργανωτικές δεξιότητες
Πολύ καλές ικανότητες διαχείρισης χρόνου
Προσοχή στην λεπτομέρεια
Προϋποθέσεις
Τελειόφοιτος/η Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Τμήματος (ΤΕΙ), Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής
Άμεση ετοιμότητα για πραγματοποίηση της 6μηνης πρακτικής σας άσκησης η οποία απαιτείται από την σχολή σας.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.linde.gr.

 

Στο εξωτερικό


- H Word Bank ή αλλιώς η Παγκόσμια Τράπεζα που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον αναζητά απόφοιτους πανεπιστημίου στους τομείς των οικονομικών, του ανθρώπινου δυναμικού και των κοινωνικών επιστημών (ανθρωπολογία, κοινωνιολογία) για πρακτική άσκηση. Απαραίτητη θεωρείται η καλή γνώση αγγλικών. Η πρακτική άσκηση πληρώνεται ανά ώρα, διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες και οι περισσότερες θέσεις θα καλυφθούν στην Ουάσιγκτον. 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου. 
Περισσότερες πληροφορίες στο http://go.worldbank.org/IY07OW3WQ0.

-Το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς ή το Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) προσφέρει θέσεις πεντάμηνης πρακτικής άσκησης στην Ισπανία.
Απαραίτητο θεωρείται το πτυχίο πανεπιστημίου σε διάφορα αντικείμενα, όπως η πληροφορική, ο βιομηχανικός σχεδιασμός και άλλες τεχνολογικές επιστήμες. Απαραίτητες είναι δύο από τις παρακάτω ξένες γλώσσες: ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά ή ιταλικά.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου. 
Περισσότερες πληροφορίες στο https://oami.europa.eu/ohimportal/el.

-H Trivago αναζητά φοιτητές ή πρόσφατα απόφοιτους για αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο Ντίσελντορφ, στη Γερμανία. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, οι αναλυτικές ικανότητες, η δημιουργικότητα, οι καινοτόμες ιδέες και η συγκέντρωση στο αποτέλεσμα. Η πρακτική άσκηση διαρκεί έξι μήνες.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.trivago.gr/jobs/-/3-internship.