«Στείλτε μας ένα βιογραφικό, κι αν μας καλύπτει θα σας καλέσουμε για interview». Πόσες φορές έχουμε ακούσει τη συγκεκριμένη φράση… Το βιογραφικό σημείωμα είναι η πρώτη εικόνα που σχηματίζει ο υποψήφιος εργοδότης για εμάς. Γι’ αυτό πρέπει να ‘ναι άψογο, λεπτομερές αλλά και ταυτόχρονα συμπυκνωμένο, να μην έχει ορθογραφικά λάθη  και να 'χει καλή σύνταξη και δομή.

Η φωτογραφία δεν είναι απαραίτητη, αλλά συνίσταται σε επαγγέλματα που αφορούν στην ομορφιά, τις δημόσιες σχέσεις, το marketing ή την προώθηση προϊόντων.

Και κάτι ακόμα: Το βιογραφικό σου πρέπει να είναι διαφορετικό από τα άλλα... Έτσι, θα τραβήξει την προσοχή του υπεύθυνου προσωπικού - ο οποίος, λόγω της μεγάλης ανεργίας, βλέπει καθημερινά δεκάδες βιογραφικά. Πως θα γίνει αυτό;

Το… ορθόν!
«Για να ξεχωρίσει ένα βιογραφικό απαραίτητα πρέπει να περιλαμβάνει τις σωστές λέξεις-κλειδιά όπως και τη σωστή ορολογία, ακόμη και φράσεις που χρησιμοποιεί συνήθως ο εργοδότης στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Ο μελλοντικός εργοδότης μπορεί να μην δει το βιογραφικό σας σε ένα laptop, οπότε βεβαιωθείτε ότι μπορεί να διαβαστεί εύκολα σε άλλες συσκευές, όπως ένα smartphone ή ένα tablet,», επισημαίνει η σύμβουλος επιλογής προσωπικού Ειρήνη Σύκα-Λεριώτη.

Ακολουθεί μια καλά δοκιμασμένη και βασική φόρμα για να φτιάξετε ένα καλό βιογραφικό (οι προσωπικές πινελιές είναι δική σας υπόθεση!):

Προσωπικές πληροφορίες

Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Αιτούμενη θέση εργασίας: 

Επαγγελματική εμπειρία:

Εκπαίδευση και κατάρτιση:

Ατομικές δεξιότητες

Μητρική(ές) γλώσσα(ες) 

Λοιπές γλώσσες

Προφορική-Γραπτή (ανάγνωση) 

Επικοινωνία-Προφορική έκφραση                    

Επικοινωνιακές δεξιότητες:

Οργανωτικές / διαχειριστικές δεξιότητες:

Επαγγελματικές δεξιότητες: 

Δεξιότητες πληροφορική:

Δείτε περισσότερα παραδείγματα και συμβουλές στο http://europass.cedefop.europa.eu/el/home.