Μεγάλες είναι οι αλλαγές που έρχονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και πιο συγκεκριμένα στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς οι μαθητές που φέτος φοιτούν στην τρίτη Λυκείου θα υπαχθούν σε νέο καθεστώς.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα εξεταστούν σε 4 αντί για 6 μαθήματα, με το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο σε αντίθεση με πριν που μπορούσαν να διεκδικήσουν σχολές από δύο επιστημονικά πεδία. Σε περίπτωση που θέλουν να συμμετέχουν σε δύο επιστημονικά πεδίο, έχουν αυτή τη δυνατότητα με την εξέταση σε ένα επιπλέον, πέμπτη μάθημα.

Οι υποψήφιοι όμως θα έρθουν αντιμέτωποι με ένα ακόμα παράδοξο, καθώς θα πρέπει να γνωρίζουν σε ποιες σχολές επιθυμούν να εισαχθούν. Για παράδειγμα, όσοι εξεταστούν στην θεωρητική κατεύθυνση θα μπορούν να εισαχθούν στις σχολές της αστυνομίας, δεν θα μπορούν όμως να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές. Επιπλέον, οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να εισαχθούν στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Υπολογιστών θα πρέπει να επιλέξουν ως δεύτερο πεδίο είτε τις ιατρικές σχολές, είτε τις σχολές πληροφορικής.

Ωστόσο θα υπάρχουν σχολές στις οποίες θα έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι. Αυτές θα είναι: Φυσικής Αγωγής, Κινηματογράφου, Μουσικών σπουδών, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Πηγή: neopolis.gr