Υποτροφίες παντού! Δες αν δικαιούσαι χρήματα για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και στείλε τα δικαιολογητικά σου.


-Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία και 2 επιπλέον μεταπτυχιακών υποτροφιών στον τομέα των Ναυτικών και Ναυτιλιακών σπουδών (ενδεικτικά: ναυτικό δίκαιο, ναυτιλιακή οικονομία, πολιτική και διοίκηση, μεταφορές, διαχείριση λιμένων και τερματικών σταθμών, ναυπηγική και ναυτική μηχανολογία κ.α.) μέσω του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα (Ν.Π.Ι.Δ.) για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Απολυτήριο από Λύκειο στην Ελλάδα.
- Πτυχίο από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της Ελλάδας ή αντίστοιχα ισότιμα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν επί πτυχίω υποψήφιοι οι οποίοι θα αποφοιτήσουν το αργότερο στην εξεταστική του Ιουνίου 2015.
- Μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον οκτώ (8,00) ή 80% της κλίμακας βαθμολογίας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και υποψήφιοι με βαθμολογία μικρότερη του οκτώ (8,00), οι οποίοι ανήκουν βαθμολογικά στο ανώτερο 10% των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος που έλαβαν το πτυχίο τους.
- Ανώτατο όριο ηλικίας: 28 έτη.
- Τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία για την κάλυψη του κόστους των σπουδών.
Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις ενώ για διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα μέσω του scholarships@latsis-foundation.org. Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 20/04/2015 – 12/05/2015.

 


Ε.Β.Ε.–Διπλάρειος Σχολή πρόκειται να χορηγήσει δύο υποτροφίες για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος Παναγή Χαροκόπου.
Οι όροι χορήγησης της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:
α) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών και να έχουν γίνει δεκτοί για σπουδές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πολυτεχνικών Σχολών, ΑΣΚΤ ή ΤΕΙ Τεχνικών Ειδικοτήτων, του εσωτερικού ή εξωτερικού.
β) Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με έναρξη το έτος 2014-15 με διάρκεια 2 χρόνια.
γ) Το μηνιαίο ποσό υποτροφίας θα ανέρχεται στο ύψος των :
i) 400,00 ευρώ μηνιαίως για σπουδές στο εσωτερικό για όσους μήνες διαρκεί το κάθε ακαδημαϊκό έτος όπως καθορίζεται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα εφόσον οι υπότροφοι παρακολουθούν ανελλιπώς τις σπουδές και προάγονται εντός ορίων των ακαδημαϊκών ετών.
ii) 1.000,00 ευρώ μηνιαίως για σπουδές στο εξωτερικό για όσους μήνες διαρκεί το κάθε ακαδημαϊκό έτος, όπως καθορίζεται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφόσον οι υπότροφοι παρακολουθούν ανελλιπώς τις σπουδές και προάγονται εντός ορίων των ακαδημαϊκών ετών.
δ) Μετά την κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης υποτροφίας, το ποσό των υποτροφιών θα καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό των υποτρόφων σε δύο ή τρεις δόσεις μέχρι την λήξη του κάθε ακαδημαϊκού έτους και σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με την σύμβαση υποτροφίας.
ε) Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε υποψηφίους (άνδρες ή γυναίκες), καταγόμενους από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος, λαμβάνοντας υπ’ όψη την οικογενειακή τους οικονομική κατάσταση.
στ) Οι υποψήφιοι υπότροφοι για σπουδές ή μεταπτυχιακές σπουδές εντός Ελλάδος ή στην Αλλοδαπή θα επιλεγούν κατόπιν αξιολογήσεως από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ. της Ε.Β.Ε.-Διπλαρείου Σχολής, Πλατεία Θεάτρου 3, Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΒΕ- Διπλάρειο Σχολή στο τηλέφωνο 210-3240130.
Καταληκτική Ημερομηνία:  9 Απριλίου 2015.

 


-Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών χορηγεί κατά το πανεπιστημιακό έτος 2013-2014 31 υποτροφίες από έσοδα Κληροδοτημάτων.
Συγκεκριμένα χορηγεί:

1. Τέσσερις (4) υποτροφίες από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Βασιλείου και Μαριάννας Βασ. Μακρή σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κληρικού (πρεσβυτέρους και διακόνους), προτιμωμένων των φοιτητών κληρικών των καταγόμενων από την Κεφαλληνία

2. Δύο (2) υποτροφίες από τα έσοδα της Κληρονομίας Πηνελόπης χας Ηλία Ατσάρου σε άπορους επιμελείς και χρηστοήθεις φοιτητές ή φοιτήτριες της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα υποδείξει η Θεολογική Σχολή, μετά σύμφωνη γνώμη της αδελφότητας "Ο ΣΩΤΗΡ"

3. Τέσσερις (4) υποτροφίες από τα έσοδα της Κληρονομίας του Δημητρίου Αράπογλου σε ομογενείς που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη, φοιτητές ή φοιτήτριες της Ελληνική Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας, της Θεολογίας, της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, όλων των αντίστοιχων Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

4. Δεκάεξι (16) υποτροφίες με επιλογή σε άπορους σπουδαστές Δημοτικής, Μέσης, Επαγγελματικής και Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής από το Συρράκο Ιωαννίνων, από τα έσοδα της Κληρονομίας Σπυρίδωνος Μπαλτατζή

5. Τέσσερις (4) υποτροφίες από τα έσοδα της Κληρονομίας Σωτηρίου Παπαζαφειροπούλου σε φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους από το Δήμο Ανδρίτσαινας, κατά προτίμηση ή από την Επαρχία Ολυμπίας ή τέλος από το Νομό Ηλείας

6. Μία (1) υποτροφία από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Θωμά Σουρλή, σε άπορο φοιτητή ή φοιτήτρια όλων των σχολών και Τμημάτων αυτού, καταγόμενο/η από το Νομό Λακωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων στα τηλέφωνα 210 – 3689132-4.
Καταληκτική Ημερομηνία: 6 Απριλίου 2015.