Και αυτή την εβδομάδα, όμιλοι, κληροδοτήματα και πανεπιστήμια προσφέρουν δεκάδες υποτροφίες σε φοιτητές για σπουδές στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.

-Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα).
Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής.
Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree).
Επιστημονικοί κλάδοι σπουδών:
1. Δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες, που αφορούν Τομείς της Μηχανικής με έμφαση στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών
2. Τέσσερις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες, που αφορούν Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης με εφαρμογές στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών
3. Μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.
Οι υποτροφίες συνίστανται στην καταβολή χρηματικού ποσού μέχρι 20.000 ευρώ ετησίως για δίδακτρα καθώς και 1.000 ευρώ το μήνα για έξοδα διαβίωσης (κατά τους μήνες παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους). 


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 210 - 6302648, 210 – 7725113.

- Το Ίδρυμα «Χρυσόστομος Βογιατζής» θα χορηγήσει τέσσερις υποτροφίες για σπουδαστές στα Α.Ε.Ι. καθώς και μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015. Δικαίωμα υποτροφίας έχουν μόνο οι απόφοιτοι του Β' Λυκείου Κιλκίς, που σπουδάζουν στα Α.Ε.Ι. της χώρας ή που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και διακρίνονται για την επιμέλειά τους, της υψηλή τους επίδοση και το ήθος τους, αλλά στερούνται οικονομικών πόρων. Οι ενδιαφερόμενοι για διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Δημοσθένη Κουσκούκη στο τηλέφωνο 2341022248. Αιτήσεις μέχρι 10-04-2015.

-Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής - μίας υποτροφίας εσωτερικού σε μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., από τα έσοδα της «Δωρεάς στη μνήμη Νικολάου Κατσανίκα». Οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν αίτηση για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής,
β) να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. κατά προτεραιότητα στο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού,
γ) να κατάγονται από τη Βλάστη του Ν. Κοζάνης και μη υπαρχόντων υποψηφίων από τη Βλάστη του Ν. Κοζάνης θα προτιμούνται οι υποψήφιοι που κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη.
Σε περίπτωση πολλών υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τους παραπάνω όρους θα προτιμάται όποιος έχει την μεγαλύτερη οικονομική αδυναμία. Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Διοίκησης Παν/μίου , τηλ. 99-5214/ ΦΑΞ: 2310/995213), αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς.
 

Καταληκτική Ημερομηνία: 17 Μαρτίου 2015. 
Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 400€ το μήνα.