Σπουδάζεις και θέλεις να εξοικονομήσεις χρήματα; Δεν έχεις παρά να κοιτάξεις, εάν σε καλύπτει, κάποια από τις παρακάτω υποτροφίες που μπορείς να λάβεις στο μέλλον για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

-Η ΕΕΝΜΑ με αφορμή την συμπλήρωση 75 χρόνων από την ίδρυση της θεσπίζει το ετήσιο «Πρόγραμμα Υποτροφιών Ναυτιλιακών Σπουδών».
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ναυτιλιακά και ταυτόχρονα η επιβράβευση της αριστείας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- Υποτροφία Ναυτιλιακών Σπουδών "Σπύρου Αλεξανδράτου"
Η ΕΕΝΜΑ προκηρύσσει ετήσια υποτροφία, ύψους 4.000 ευρώ, στη μνήμη του αείμνηστου Σπύρου Αλεξανδράτου, Προέδρου της Ένωσης, για μεταπτυχιακές σπουδές στη Ναυτιλία για το ακαδημαϊκό έτος 2015- 2016, στα αντίστοιχα τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιά ή του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Η υποτροφία είναι χορηγία του Γ. Γραμματέα της Ένωσης,κ. Γεωργίου Σπ.Αλεξανδράτου.

- Υποτροφία BCA - «MSc in Shipping»
H EENMA, σε συνεργασία με το BCA Οικονομικό Κολέγιο Αθηνών, χορηγεί μία πλήρη υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «MSc in Shipping».
Η υποτροφία απευθύνεται στους εργαζόμενους και τις οικογένειες αυτών στα γραφεία και στα πλοία των εταιρειών - μελών της Ένωσης.

- Υποτροφίες New York College
H EENMA σε συνεργασία με το New York College χορηγεί:
1. Μια μερική υποτροφία για το προπτυχιακό πρόγραμμα του University of Greenwich «BA in Shipping Business».
Η υποτροφία αφορά στην κάλυψη του 50% των διδάκτρων για κάθε έτος σπουδών στο NYC. Οι υποψήφιοι σπουδαστές έχουν επιπλέον την υποχρέωση να καλύψουν το ποσό των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο University of Greenwich ως σπουδαστές του εκεί πανεπιστημίου.
2. Μία μερική υποτροφία για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του University of Greenwich «MSc Marine Engineering Management». Η υποτροφία αφορά στην 100% κάλυψη των διδάκτρων που καταβάλλονται στο New York College, εξαιρουμένου του ποσού, υπό μορφή διδάκτρων, πουκαταβάλλεται κατευθείαν στο University of Greenwich ως σπουδαστές του εκεί πανεπιστημίου.
Για διευκρινίσεις και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ένωσης www.shortsea.gr ή να επικοινωνούν με την Ένωση μέσω του eenma@ath.forthnet.gr (link sends e-mail) ή στο τηλέφωνο 2104526326 - κα Ε. Στεφανιδάκη.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20/9.

-Προκηρύσσεται διαγωνισμός σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος "Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη" για το διορισμό δέκα υποτρόφων φοιτητών και φοιτητριών Ελληνικών Πανεπιστημίων καταγόμενων από την Πελοπόννησο, προτιμώμενων σε κάθε περίπτωση των φοιτητών Γεωπονικών και Κτηνιατρικών Σχολών. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που είναι φοιτητές των παραπάνω Σχολών (Γεωπονικών και Κτηνιατρικών) προηγούνται των υπολοίπων υποψηφίων στον πίνακα αποτελεσμάτων, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας και των δύο μαθημάτων στα οποία διαγωνίζονται τουλάχιστον δεκατέσσερα. Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 – 3443229.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15/10.

-Ο Δήμαρχος Καλαμάτας ανακοίνωσε ότι για τους αποφοίτους σχολικού έτους 2014 - 2015 (ακαδημαϊκό έτος 2015-2016) θα χορηγηθούν από το κληροδότημα Λυκούργου Σκιά δύο υποτροφίες σε αποδεδειγμένα άπορους νέους, προερχόμενους από το Δήμο Καλαμάτας και αποφοιτούντες με άριστη επίδοση από Λύκεια της Καλαμάτας, προκειμένου να συνεχίσουν και εφ' όσον χρόνο συνεχίζουν χωρίς διακοπή και ευδοκίμως τις σπουδές τους σε ανώτερα και ανώτατα πνευματικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Δήμο Καλαμάτας (Διεύθυνση Παιδείας), επισυνάπτοντας αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου, αντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης, βεβαίωση εγγραφής (ΑΕΙ ή AΤΕΙ), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. (2015), αντίγραφο Ε9 από Δ.Ο.Υ. και αντίγραφο Ε3 από Δ.Ο.Υ. (εφόσον υποβάλλεται). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Καλαμάτας (πάροδος Αναγνωσταρά [Στοά Λόντου] – 1ος όροφος) και στα τηλέφωνα 27213 - 60765 / 60764 / 60704.Σημειώνεται ότι πέρυσι, σε νέους και παλιούς υποτρόφους, χορηγήθηκαν συνολικά 14 υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος Λυκούργου Σκιά.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 9/10

- Προκηρύσσεται διαγωνισμός σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ» για το διορισμό:
α) Τεσσάρων υποτρόφων φοιτητών Πανεπιστημίων της χώρας, αποφοίτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, μονίμων κατοίκων τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.
β) Δύο υποτρόφων φοιτητριών Πανεπιστημίων της χώρας, αποφοίτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, μονίμων κατοίκων τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.
Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 – 3443229. Το ποσό της υποτροφίας είναι 180€ το μήνα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20/10

- Προκηρύσσονται δύο διαγωνισμοί σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ» για την πλήρωση έξι θέσεων υποτρόφων φοιτητών και φοιτητριών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα του Κράτους για σπουδές Πρώτου Κύκλου στο εσωτερικό. Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία.
Από τις ανωτέρω θέσεις η μία θέση που είναι για καταγόμενους από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και η μία για καταγόμενους από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας δίνονται με τον πρώτο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που προσέρχονται μέχρι ένας υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία, ο διαγωνισμός για τις δύο αυτές θέσεις παραλείπεται.

Οι υπόλοιπες τέσσερεις θέσεις μαζί με τις κενές από τον πρώτο διαγωνισμό (εάν τυχόν η μία ή και οι δύο θέσεις δε δοθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα), συμπληρώνονται με δεύτερο διαγωνισμό που γίνεται μεταξύ των καταγόμενων από τη Μακεδονία στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας. Μεταξύ ισόβαθμων κατά το διαγωνισμό αυτό, προτιμώνται οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, την Καστοριά και τη Σιάτιστα.
Α) Ο πρώτος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη.
Β) Ο δεύτερος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή.
Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Κοπανάνη Α. στο τηλέφωνο 210 - 3442354
Το ποσό της υποτροφίας είναι 300€ το μήνα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 4/11.