Δικηγόροι, προγραμματιστές, αισθητικοί, υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων και πολλές άλλες ειδικότητες ζητούνται αυτή τη βδομάδα (16-22 Μαρτίου) σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ελλάδα

-Figura: Από τον όμιλο Figura, ζητούνται Aισθητικοί ΤΕΙ για πρακτική άσκηση για τα καταστήματα Συντάγματος και Πατησίων. Περισσότερες πληροφορίες στο 210 3232325.

-tsambaspiti.gr: Το tsambaspiti.gr αναζητά άτομα για πρακτική άσκηση στα τμήματα της μηχανογράφησης, το τμήμα κήπου, μάρκετινγκ, διακόσμησης και γραφιστικής, το οικονομικό τμήμα και το τμήμα της φωτογραφίας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

-Ασκούμενους/ες Δικηγόρους οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην ΕΕΤΤ, για διάρκεια έξι μηνών, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι  μηνών, μετά από αίτηση του ιδίου του υποψηφίου δικηγόρου στην Αρχή και την αποδοχή της αίτησης από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, να υποβάλλουν την αίτησή τους (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του «Παραρτήματος Α»), εγγράφως, είτε εντύπως, στην ΕΕΤΤ (Λ. Κηφισίας αρ. 60, Μαρούσι, τηλ: 2106151000), είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eett.gr, εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στης ιστοσελίδα της Αρχής, δηλαδή μέχρι την 20η Μαρτίου 2015.

Εξωτερικό 

-Η Nokia Networks που βρίσκεται στη Φινλανδία αναζητά άτομα για πρακτική άσκηση στο τμήμα του προγραμματισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ή να σπουδάζουν ακόμα σε σχολές τηλεπικοινωνιών, data communications, electrical engineering ή πληροφορικής. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

- Ο διεθνής οργανισμός Fair Trials International προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης στον κλάδο της επικοινωνίας. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλία, θα ξεκινήσει στις 13 Απριλίου και θα διαρκέσει το λιγότερο τρεις μήνες. Βιογραφικά στο recruitment@fairtrials.netno μέχρι 25 Μαρτίου.

-Η εταιρεία Insurance Europe βρίσκεται στις Βρυξέλλες και αναζητά απόφοιτους για πρακτική άσκηση με πτυχίο στις δημόσιες σχέσεις.  Βιογραφικά στο hr@insuranceeurope.eu μέχρι τις 11 Απριλίου