Εταιρείες και οργανισμοί σε Ελλάδα και εξωτερικό αναζητούν νέα άτομα για δουλειά και πρακτική άσκηση μέχρι και το τέλος του έτους. Εσύ θα μείνεις απέξω;

-Η Unesco, μέσω του προγράμματός της GoUNESCO Internship Program (GIP), αναζητά απόφοιτους ή τελειόφοιτους φοιτητές από όλο τον κόσμο για να …ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο για την πρακτική τους άσκηση. Πληροφορίες στο www.gounesco.com/login. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Δεκεμβρίου.

-H Praktiker Hellas προσφέρει μία θέση Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ στο λογιστήριο των Κεντρικών Γραφείων της στην Αθήνα.
Απαιτήσεις
Τελειόφοιτος/Τελειόφοιτη τμήματος Λογιστικής & Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Καλή γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ
Άριστες Οργανωτικές δεξιότητες
Εστίαση στη λεπτομέρεια
Συνεργασία και Ομαδικότητα

-Το ξενοδοχειακό συγκρότημα OCEANIS BEACH & SPA RESORT στην Κω, ζητεί σπουδαστές για πρακτική άσκηση. 
Απαιτούμενα προσόντα:
Να φοιτούν σε τουριστική ή σε σχετική με το αντικείμενο τους σχολή
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
Η εταιρεία προσφέρει:
Διαμονή και διατροφή
Επιδομα πρακτικής βάση ισχύουσας νομοθεσίας
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία υπόψη Κας. Αιβαλιώτη στο φαξ 22420 23728. Πληροφορίες στο 2242023729.