Η φοιτητική χρονιά τελείωσε, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι για την επόμενη χρονιά δεν χρειάζεσαι χρήματα για τις σπουδές σου, είτε είναι προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές. Παρακάτω, μπορείς να δεις τις διαθέσιμες υποτροφίες που «τρέχουν» αυτόν τον καιρό. Μπορεί να πληροίς τις προϋποθέσεις κι έτσι να βοηθηθείς οικονομικά!

-Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει με επιλογή, από τα έσοδα της Κληρονομίας Μαρίας Στάη α) τέσσερις υποτροφίες, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και β) οκτώ υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό, σε Κυθήριους πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου. Θα προτιμηθούν οι Φυσικομαθηματικές επιστήμες. Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων στο τηλέφωνο 210-3689132-4. 
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/7/2015


-Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση προκηρύσσει δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:
- Μια υποτροφία με αντικείμενο το Διεθνές Δίκαιο
- Μια υποτροφία με αντικείμενο τις Διεθνείς Σχέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος και να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό τμήμα Αμερικανικού Πανεπιστημίου το αργότερο έως την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν σε δύο αντίγραφα: βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο των τίτλων σπουδών τους, καθώς και πιστοποιητικό γεννήσεως, απόσπασμα ποινικού μητρώου, εκκαθαριστικό εφορίας και αποδεικτικό της εγγραφής τους σε μεταπτυχιακό τμήμα Αμερικανικού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Μαρίκα Ανδρεάδη στο τηλέφωνο 210 6009800 (εσωτ. 1123).
Καταληκτική Ημερομηνία: 26/6/2015

-Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει μία υποτροφία, με επιλογή, σε άπορο πτυχιούχο Επαγγελματικής ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενο από πατέρα ή μητέρα από το Συρράκο Ιωαννίνων, από τα έσοδα της Κληρονομίας Σπυρίδωνος Μπαλτατζή, για ευρύτερες σπουδές στο εξωτερικό. Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων στο τηλέφωνο 210-3689132-4.
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/7/2015

-Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει τέσσερις υποτροφίες με τίτλο "Υποτροφίες Κ. Δεσπόζιτου - Ε. Φώτη" από τα έσοδα της Δωρεάς Ευθυμίας Φώτη, σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής, που έχουν την ειδικότητα της ακτινολογίας, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων στο τηλέφωνο 210-3689132-4. 
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/7/2015

-Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει μία υποτροφία, με επιλογή, από τα έσοδα της Δωρεάς Ε. και Β. Λαδά σε μνήμη του υιού τους Νίκου Β. Λαδά σε πτυχιούχους του Τμήματος Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών του ΕΚΠΑ με βαθμολογία Άριστα ή Λίαν Καλώς, Θα προτιμηθούν οι οικονομικά ασθενέστεροι, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Εάν δεν υπάρχουν απόφοιτοι του Τμήματος αυτού που να πληρούν τους παραπάνω όρους θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας ή άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολή του ΕΚΠΑ. Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων στο τηλέφωνο 210-3689132-4. 
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/7/2015

-Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει μία υποτροφία με επιλογή από τα έσοδα της Δωρεάς Οικογενείας Α. Αργυριάδη εις μνήμην Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη σε αριστούχο πτυχιούχο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, άπορο, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, για νομικές μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή της Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου. Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων στο τηλέφωνο 210-3689132-4.
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/7/2015