Δεκάδες είναι οι υποτροφίες που δίνονται αυτό το διάστημα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ώστε να βοηθηθούν τις σπουδές τους, σε Ελλάδα ή εξωτερικό. Μήπως ενδιαφέρεσαι;;;

-Το Ίδρυμα Σοφοκλέους Αχιλλοπούλου καλεί τους ενδιαφερόμενους που κατάγονται μόνο από τα χωριά του Πηλίου να υποβάλλουν στο Ίδρυμα αιτήσεις για τη χορήγηση συνολικά δεκαπέντε (15) υποτροφιών, οι οποίες αναλυτικά είναι πέντε (5) για Βασικές και δέκα (10) για Μεταπτυχιακές σπουδές. Οι παραπάνω υποτροφίες δίνονται για σπουδές αποκλειστικά στo εξωτερικό σε αποφοίτους Λυκείου και πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αντίστοιχα για το Πανεπιστημιακό έτος 2015-2016. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/5/15. Για πληροφορίες εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Ίδρυμα με την κ. Μαρίζα Μούστου στο τηλέφωνο: 210- 3838577.


Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος - HELMEPA προκηρύσσει την ετήσια Υποτροφία, ύψους 15.000€, στη μνήμη του αείμνηστου Επιτίμου Προέδρου της, Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντκόπουλου, για μεταπτυχιακές σπουδές σε περιβαλλοντικές επιστήμες, μονοετούς διάρκειας (επιπέδου Master's) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο εξωτερικό, σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 ετών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, είναι κάτοχοι πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) δεόντως επικυρωμένο, ενώ λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.
'Αλλες απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης είναι η προσκόμιση:
- βεβαίωσης αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό,
- πτυχίου ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για την πραγματοποίηση των σπουδών και συγκεκριμένα:
Αγγλικά: Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS
Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II
Γερμανικά: Mittelstufe III
Ιταλικά/Ισπανικά: Superiore
- συστατικών επιστολών δύο καθηγητών του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε,
- αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2014, και
- για τους άρρενες υποψηφίους, του πιστοποιητικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες που έχουν υπάρξει μέλη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων "Παιδική HELMEPA" και "Ναυτίλοι". Πληροφορίες εδώ. Καταληκτική ημερομηνία: 29/5/15.

-Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει υποτροφίες αριστείας στους νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Συγκεκριμένα απαλλάσσονται από την καταβολή των διδάκτρων του πρώτου έτους οι νεοεισερχόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι
- έχουν βαθμό πτυχίου Άριστα (8,5 και άνω) από ελληνικό ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
ή/και
- είναι στο κορυφαίο 10% της αποφοιτούσης τάξεώς του (θα αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο της γραμματείας) ή στο κορυφαίο 5% του GMAT (quantitative + verbal)
H απαλλαγή θα συνεχιστεί και στο δεύτερο έτος υπό την προϋπόθεση ότι οι υπότροφοι θα έχουν μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα του πρώτου έτους τουλάχιστον οκτώ.
Ανώτατο όριο 3 υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό τμήμα προέλευσης, κατ' έτος
Οι παραπάνω υποτροφίες αριστείας αφορούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα
1. Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
2. Το Χρηματοοικονομικό & Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής στο τηλέφωνο 210-4142153. Καταληκτική ημερομηνία: 29/5/15.