Για προπτυχιακές, για μεταπτυχιακές, με εφάπαξ ποσό ή μηνιαία ενίσχυση, οι υποτροφίες αυτής της βδομάδας ίσως σου φανούν χρήσιμες!

-Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει, από τα έσοδα της Δωρεάς «Νικούλας και Σοφίας Δερμίση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Βασιλείου Δερμίση», την οικονομική ενίσχυση – κατόπιν επιλογής - ενός προπτυχιακού φοιτητή/τριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με το ποσό των 3.000€.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί απαραίτητα τις παρακάτω προϋποθέσεις :
1. να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής
2. να έχει ηλικία μέχρι 36 ετών
3. να έχει χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (οικονομικά αδύναμος για την υποστήριξη των σπουδών του)
4. να κατάγεται από την περιοχή Τρικάλων Θεσσαλίας ή από τη Θεσσαλία κατά σειρά προτεραιότητας εκ μέρους του ενός τουλάχιστον γονέα
5. να έχει επιτύχει σε δέκα τουλάχιστον μαθήματα κάθε έτος σπουδών μέχρι τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, με μέσο όρο βαθμολογίας 6,5 και πάνω.
Oι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση (το έντυπο χορηγείται) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ., ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή – πρώην Διοίκησης γραφ. 211, τηλ. 2310 / 99 5215 -7250, φαξ 2310/ 99 5213).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6/3/15.

-Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει, από τα έσοδα της Δωρεάς «Νικούλας και Σοφίας Δερμίση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Βασιλείου Δερμίση» τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – κατόπιν επιλογής - ενός μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με το ποσό των 1.500€.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί απαραίτητα τις παρακάτω προϋποθέσεις :
1. να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής
2. να έχει ηλικία μέχρι 36 ετών
3. να είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
4. να έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου μεταξύ των αιτούντων υποψηφίων
5. να έχει εγγραφεί σε ένα από τα ετήσια μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
6. να έχει χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (οικονομικά αδύνατος για την υποστήριξη των σπουδών του)
7. να κατάγεται από την περιοχή Τρικάλων Θεσσαλίας ή από τη Θεσσαλία κατά σειρά προτεραιότητας εκ μέρους του ενός τουλάχιστον γονέα
Oι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση (το έντυπο χορηγείται) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ., (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή – πρώην Διοίκησης γραφ. 211, τηλ. 2310 / 99 5215 - 7250, φαξ 2310/ 99 5213)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6/3/15.

 

-Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής – μίας υποτροφίας εσωτερικού σε μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων:
1. Γεωπονίας και
2. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των 400€.
Οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν αίτηση για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να είναι οικονομικά αδύναμοι
2. Να έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους και
3. Να κατάγονται κατά προτίμηση από Πόντιους γονείς ή παππούδες καθώς και από ακριτικές περιοχές και νησιά της Ελλάδος κατά σειρά προτεραιότητας.
Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι αίτηση στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή – πρώην Διοίκησης, τηλ. 2310/99 - 5214/7250, ΦΑΞ: 995213), αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17/3/15.

-Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής – μίας υποτροφίας σε πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αναστασίου Αναστασιάδη» για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, που κατοικούν οπουδήποτε εντός της Ελλάδος, κατάγονται από την Ανατολική ή Δυτική ή Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία) κατά προτίμηση δε από το Σκοπό και τις Σαράντα Εκκλησιές Ανατολικής Θράκης και φοιτούν σε Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπονούν διδακτορική διατριβή. Ως καταγωγή θα λαμβάνεται υπόψη η πατρική και μητρική γραμμή των υποψηφίων ή μία από αυτές. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των 400€.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το έντυπο χορηγείται) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή), τηλ. 2310/99 - 5214/7250 ΦΑΞ: 995213) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17/3/15.