Ούτε μια, ούτε δύο, αλλά δεκάδες είναι οι υποτροφίες που δίνονται για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

-Τα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων & Οικονομικών προκηρύσσουν διαγωνισμό σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος "Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη" για δέκα υποτρoφίες σε φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων που κατάγονται από την Πελοπόννησο. Προτιμούνται σε κάθε περίπτωση φοιτητές των Γεωπονικών και Κτηνιατρικών Σχολών. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που είναι φοιτητές των παραπάνω Σχολών (Γεωπονικών και Κτηνιατρικών) προηγούνται των υπολοίπων υποψηφίων στον πίνακα αποτελεσμάτων, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας και των δύο μαθημάτων στα οποία διαγωνίζονται τουλάχιστον δεκατέσσερα. Το ποσό της υποτροφίας είναι 200 ευρώ το μήνα. Αιτήσεις μέχρι 2 Απριλίου. Πληροφορίες στο www.minedu.gov.gr.

- Υποτροφίες για σπουδές προσφέρονται στην École Normale Supérieure στη Γαλλία. Η Διεθνής Επιλογή είναι ένας διαγωνισμός υψηλού επιπέδου που απευθύνεται σε φοιτητές εγγεγραμμένους σε ξένα πανεπιστήμια. Περίπου 20 με 30 ξένοι φοιτητές από τμήματα φιλολογίας και θετικών επιστημών επιλέγονται κάθε χρόνο, εφόσον έχουν τελειώσει το δεύτερο ή το τρίτο έτος προπτυχιακών σπουδών. Οι σπουδές τους στην ENS είναι διετείς ή τριετείς. Δεν έχουν την ιδιότητα ασκούμενου δημόσιου υπαλλήλου, ωστόσο λαμβάνουν μηνιαία υποτροφία ύψους περίπου 1.000 ευρώ. Πληροφορίες στο www.ens.fr. Αιτήσεις μέχρι 10 Φλεβάρη.

 

-Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τις υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 για:
α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2015
β) Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016

Οι υποψήφιοι για κάθε μία από τις υποτροφίες προτείνονται με βάση τη μοριοδότηση που θα συγκεντρώσουν ανάλογα με τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και κοινωνικά κριτήρια αλλά η τελική απόφαση χορήγησης της υποτροφίας λαμβάνεται από την ξένη χώρα, η οποία επιβαρύνεται οικονομικά. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τις παραπάνω υποτροφίες θα υποβάλλονται από τις 20/01/2015 έως και 06/02/2015 ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με κατάθεσή τους στο γραφείο πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το Τμήμα Δ΄ - Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.

-Το πρόγραμμα υποτροφιών VRIκα! της Πρεσβείας της Γαλλίας και των εταίρων της χορηγεί, για 11η συνεχόμενη χρονιά, υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη Γαλλία. Προσφέρονται δύο είδη υποτροφιών:
- υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF), για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μaster 2. Περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία, όπως επίσης και πολλά προνόμια, κυρίως όσον αφορά τη στέγαση και την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης.
- κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS), για προγράμματα σπουδών που αφορούν συγκεκριμένους τομείς σε συγκεκριμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Προσφέρεται μείωση διδάκτρων, κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης και δίνεται προτεραιότητα στις φοιτητικές εστίες.
Περισσότερες πληροφορίες στο http://ifa.gr.