Φυσιολογικός άνθρωπος: 7+6=13. Εγώ: Αν 7+7= 14 τότε το 6 είναι ένα λιγότερο από το 7, τότε 7+6 μάλλον κάνει 13!
SHARE TO
Άλλα Θέματα...