Πολλές είναι οι αυτοκινητοβιομηχανίες που αναγνωρίζουν την ευθύνη τους απέναντι στην κλιματική αλλαγή, ελάχιστες είναι όμως που κινούνται ολοκληρωτικά με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Μεταξύ των ελαχίστων βρίσκεται η Suzuki που από το 2015 έχει στρέψει τη φιλοσοφία και την στρατηγική εξέλιξής της προς την διατηρησιμότητα και την επίτευξη ενός βιώσιμου περιβάλλοντος.

Το 2015, παρουσίασε στην Ευρώπη το πρώτο της υβριδικό αυτοκίνητο. Μάλιστα, πριν ακόμα κι από την Συνθήκη των Παρισίων για την Κλιματική αλλαγή τον Μάρτιο του 2016 είχε θέση σε ισχύ το Περιβαλλοντολογικό Πλάνο Suzuki 2015 στο οποίο καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες της με σαφή χαρακτήρα.

Το οικολογικό αποτύπωμα της μάρκας υπαγορεύεται από την περιβαλλοντολογική ευαισθησία της, αποτυπώνεται στις τεχνολογίες και στις δράσεις που πραγματοποιεί με σκοπό να μειώσει περαιτέρω το ενεργειακό αποτύπωμά της στον πλανήτη.

Το Περιβαλλοντολογικό Πλάνο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε όλες τις εταιρικές δομές, δίνοντας ιδιαίτερη βάση σε κομβικούς τομείς όπως:

1. Μείωση της θερμοκρασίας του πλανήτη – Διατήρηση βιώσιμου περιβάλλοντος

Μέσω της κατασκευής οχημάτων με κορυφαία, στην κατηγορία τους, υβριδική τεχνολογία που εξασφαλίζει απόδοση και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, μειώνει τις εκπομπές ρύπων CO2, αλλά και εξοικονομεί ενέργεια στην παραγωγή και κάθε μορφή εργασίας της.

2. Έμφαση στο 3R: Reduce-Reuse-Recycle (Μείωση - Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση)

Ελαχιστοποιώντας τα απορρίμματα της παραγωγικής διαδικασίας χάρη στη μείωση δαπάνης των πόρων και συνεχώς συμβάλλοντας στις προσπάθειες ανακύκλωσης, όπως επιτάσσεται στις σύγχρονες κοινωνίες.

Η Suzuki φροντίζει να είναι απόλυτα συμβατή με όλες τις περιβαλλοντολογικές νομοθεσίες και κανονισμούς, κάνοντας παράλληλα το επιπλέον βήμα και θέτοντας η ίδια ακόμα υψηλότερους στόχους. Μέσω των αυτοκινήτων που διαθέτει επιδιώκει να πετύχει την τέλεια ισορροπία μεταξύ απόδοσης, ποιότητας και μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.