Πολλές είναι οι υποτροφίες που «τρέχουν» αυτή την περίοδο, και μάλιστα, οι περισσότερες από αυτές θα ισχύουν μέχρι αρχές καλοκαιριού!

Δες αν πληροίς τα κριτήρια και δήλωσε συμμετοχή!


- Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημήτριου Τοακμακοπούλου τη χορήγηση τριάντα συνολικά υποτροφιών : 
α) Είκοσι υποτροφίες για καταγόμενους από την πόλη της Θεσσαλονίκης και 
β) Δέκα  υποτροφίες για καταγόμενους από την πόλη της Έδεσσας 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας εκτός από την καταγωγή ( πόλη Θεσσαλονίκης ή πόλη Έδεσσας ) θα πρέπει να πληρούν και τις εξής προϋποθέσεις 
1. να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία μέχρι 36 ετών 
2. να έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο της Θεσσαλονίκης οι καταγόμενοι από τη Θεσσαλονίκη ή της Έδεσσας οι καταγόμενοι από την Έδεσσα 
3. να έχουν εισαχθεί κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων σε Τμήμα του Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 
4. να προέρχονται από οικογένειες των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το πρώτο κλιμάκιο του φορολογητέου εισοδήματος της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων, που σήμερα είναι 25.000€, όπως αυτό (πρώτο κλιμάκιο) προσδιορίζεται κάθε φορά με τους εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς νόμους, 
5. να έχουν καλές και πατριωτικές αρχές 
Παροχές 
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από την Έδεσσα στο ύψος των 320,80€ το μήνα και στο ύψους των 289,65€ για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. 
Το ποσό της υποτροφίας θα καταβάλλεται στην αρχή του μήνα, μέσω της Τράπεζας με ένταλμα (ΧΕΠ) που θα εκδίδεται από τα έσοδα του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Δημητρίου Τσιακμακοπούλου» σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα πρέπει να ανοίξει ο υπότροφος σε Τράπεζα που θα του υποδειχθεί από το Τμήμα Κληροδοτημάτων 
Πληροφορίες 
Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ., (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή γραφείο 211). Πληροφορίες: τηλ. 2310-995214 ή 997250 τις εργάσιμες μέρες και ώρες
Καταληκτική ημερομηνία: 26/04/2016 

-Το ΔΣ του Ιδρύματος Λοχαγού Φαναράκη προκηρύσσει το 5ο πρόγραμμα χορήγησης κατόπιν επιλογής πέντε υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2016/2017, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που οδηγούν στην απόκτηση:
1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
3. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για όλα τα επιστημονικά πεδία σε εγκεκριμένα προγράμματα πλήρους παρακολούθησης και όχι εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης.
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με ημερομηνία έναρξης σπουδών την 1η Σεπτεμβρίου ή την 1η Οκτωβρίου 2016 και συνολική μέγιστη διάρκεια αυτή του ενός έτους (12 μήνες).
Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι κατάγονται από τις νήσους Χάλκη ή Κω της Δωδεκανήσου και έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες στο info@fanourakisfoundation.org και στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 210-7249940 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00
Καταληκτική Ημερομηνία: 15 Απριλίου 2016.

- Το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, με ημερομηνία έναρξης 1 Οκτωβρίου 2016, το ενδέκατο πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Το Ίδρυμα θα χορηγήσει δύο υποτροφίες διετούς διαρκείας που φέρουν τον τίτλο “Υποτροφία ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ και JULES DASSIN” σε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ στους τομείς α) Ελληνικής Ιστορίας και β) Ελληνικής Φιλολογίας.
Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 700€ μηνιαίως.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι προκειμένου να υποβάλουν αίτηση πρέπει:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι Έλληνες το γένος.

β. Να μην έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως.

γ. Να έχουν πτυχίο ελληνικού ή ισοτίμου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εξωτερικού με ελάχιστο βαθμό 8 (ή ισότιμη βαθμολογία αλλοδαπού ΑΕΙ) και μεταπτυχιακό δίπλωμα με βαθμό Άριστα, (ή ισότιμη βαθμολογία αλλοδαπού ΑΕΙ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-3315601-2. Πληροφορίες στο http://melinamercourifoundation.com.

Καταληκτική Ημερομηνία: 10 Ιουνίου 2016.

- Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA, τιμώντας τους αείμνηστους Γιώργο Π. Λιβανό, Ιδρυτή της, Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλο, Επίτιμο Πρόεδρο της, και Σταύρο Νταϊφά, Ιδρυτικό της Μέλος, προκηρύσσει 3 Υποτροφίες, ύψους 15.000€ η κάθε μία, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master's), μονοετούς διάρκειας, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εκτός Ελλάδας, σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ακόλουθους κλάδους:
- Ναυτιλιακές σπουδές, στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, τέκνα Ελλήνων ναυτικών, που πληρούν τις προϋποθέσεις της Υποτροφίας.

- Περιβαλλοντικές επιστήμες, στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, που έχουν υπάρξει μέλη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων «Παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι» και πληρούν τις προϋποθέσεις της Υποτροφίας.

- Ναυπηγική-Θαλάσσια Μηχανική και Τεχνολογία, στη μνήμη του Σταύρου Νταϊφά. Η Υποτροφία είναι ευγενική χορηγία της κόρης του, κας Ειρήνης Νταϊφά, Ειδικής Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA.
Δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 ετών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, είναι κάτοχοι πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) δεόντως επικυρωμένο, ενώ λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.
Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-9343088.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.helmepa.gr.


Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2016 που αφορούν σε:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (Ph.D)
Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ χορηγεί υποτροφίες για ολοκλήρωση σπουδών Διδακτορικού επιπέδου σε νέους δημιουργούς και σπουδαστές που αφορούν:
α) στην Ιστορία της Τέχνης / Φιλοσοφία της Τέχνης
β) στις Επιμελητικές Σπουδές
Θα δοθούν δύο υποτροφίες των €10.000 η κάθε μία,
για ταξίδια και επιτόπια έρευνα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Οργανισμό ΝΕΟΝ στο grants@neon.org.gr.
Καταληκτική Ημερομηνία: 29 Απριλίου 2016.