Και ο Φεβρουάριος είναι ένας μήνας που προκύπτον πολλές ευκαιρίες για εσένα που είσαι φοιτήτρια ή απόφοιτη και θέλεις να κάνεις προπτυχιακές/μεταπτυχιακές σπουδές και δεν έχεις χρήματα για να τις ακολουθήσεις. 

-Ο Δήμαρχος του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη προκηρύσσει 13 υποτροφίες για την εκπαίδευση απόρων παιδιών, δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2015 -2016. Οι υποτροφίες αφορούν την εκπαίδευση μαθητών Λυκείου, φοιτητών Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι., σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής της Δημόσιας Εκπαίδευσης, και πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για μεταπτυχιακές σπουδές, σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης της Βασιλικής Διογένους Κοτζαμάνη.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:
- είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής
- είναι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας
- είναι άποροι
- διακρίνονται για την επίδοσή τους στις σπουδές και στο ήθος
- είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών
Η διάρκεια των υποτροφιών ορίζεται για υποτρόφους βασικών σπουδών μέχρι τη λήξη των κανονικών σπουδών στις σχολές που φοιτούν και για υποτρόφους μεταπτυχιακών σπουδών μέχρι δύο χρόνια που μπορεί να παραταθούν μέχρι δύο ακόμη χρόνια, με την προϋπόθεση ότι κάθε χρόνο θα υποβάλουν στο Δήμο τα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στη δημοτική και περιουσιακή τους κατάσταση καθώς και στην επίδοση των σπουδών τους.
Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Ζωή Γιαννακίδου στα τηλέφωνα 2313-301083, 2313-301045.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 19 Φεβρουαρίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.pilea-hortiatis.gr.

-Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Development of a Portable Internal Reforming Methanol High Temperature PEM Fuel Cell System», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ιωάννη Καλλίτση, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μια υποτροφία χρονικής διάρκειας 10 μηνών.
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι:
(α) απόφοιτοι των Τμημάτων Χημείας και
(β) μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε ΜΔΕ), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό
αντικείμενο «Σύνθεση Πολυμερών»
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο Χημείας
Επιθυμητά προσόντα
- Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
- Γνώσεις χειρισμού Η/Υ

Για πληροφορίες, στο Εργαστήριο Προηγμένων Πολυμερών & Υβριδικών Νανο-υλικών, του Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τηλέφωνο 2610-962952, ή στο e-mail: kallitsi@upatras.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 4 Φεβρουαρίου.

Πληροφορίες στο http://research.upatras.gr.

-Το Σωματείο Άγιος Βασίλειος - Βασιλειάδα προκηρύσσει την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε τρεις φοιτητές Πανεπιστημίου, από τα έσοδα του κληροδοτήματος της Παναγιώτας Κοντίδου.
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) να είναι άποροι
2) να είναι ηθικοί
3) να είναι επιμελείς
4) να κατάγονται από την Μακεδονία
5) να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή καταγωγή.
Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310-269369.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 10 Φεβρουαρίου.