Ο Γενάρης είναι ένας μήνας που συνήθως ξεκινάς το διάβασμα για την εξεταστική –και καλά κάνεις. Αλλά, παράλληλα με το διάβασμα, κοίτα για καλό και για κακό τις παρακάτω υποτροφίες, γιατί, μπορεί να σου έρθουν χρήματα, εκεί που δεν το περιμένεις!

-Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργαζάκειου Ιδρύματος προκηρύσσει τη χορήγηση 2 υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι υπότροφοι θα κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος νομού Ηρακλείου, την τέως επαρχία Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου νομού Ηρακλείου. Καταληκτική Ημερομηνία:  5/2/2016.

-Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα "Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΣΙΩΝ" χορηγεί έξι υποτροφίες σε πρωτεύοντες σπουδαστές Ανωτάτων Σχολών της Ελλάδος, Πανεπιστημιακού Τομέα, οίτινες έχουν αποφοιτήσει από Δημόσια Λύκεια, με κριτήριο το βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου και το βαθμό προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο εξάμηνο σπουδών, ως και σε πρωτεύοντες αποφοίτους των Δημοσίων Λυκείων με κριτήριο το βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου και το βαθμό εισαγωγής τους στις σχολές. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται από τα νησιά Κάσο ή Σύρο και να είναι παιδιά εν ενεργεία ή συνταξιούχων ναυτικών. Η υποτροφία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος των υποχρεωτικών σπουδών των υποτρόφων στην Σχολή στην οποία φοιτούν, εφόσον ο κάθε υπότροφος προσκομίζει κάθε εξάμηνο βεβαίωση της Σχολής του, στην οποία θα εμφαίνεται ότι έχει περάσει τα μαθήματά του. Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-3242952. Καταληκτική Ημερομηνία:  24/1/2016.

- Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «ΙΒΜ», που χρηματοδοτείται από την ΙΒΜ (Ερευνητικό Κέντρο Ζυρίχης) προτίθεται να χορηγήσει μέχρι τρεις υποτροφίες αρχικής χρονικής διάρκειας έξι μηνών, με δυνατότητα επέκτασης σε τουλάχιστον 18 μήνες, σε περίπτωση παράτασης του έργου, και έναρξη το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος- Απρίλιος 2016.
Δύο υποτροφίες αφορούν θέματα ανάπτυξης λογισμικού σε κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα για εφαρμογές machine learning και data analytics, ενώ μία υποτροφία αφορά θέματα σχεδίασης υλικού για hardware accelerators σε servers για τα παραπάνω υπολογιστικά συστήματα. Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε ΜΔΕ ή πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού, ή που πρόκειται να εγγραφούν στο εαρινό εξάμηνο). Για πληροφορίες: Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής Β’ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-996489, email: cstavr@ece.upatras.gr .
Καταληκτική ημερομηνία: 29/1/16.