Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Όνειρο απατηλό. Πρωτοετής φοιτήτρια. Χωρίς λεφτά. Λάθος, λάθος και πάλι λάθος οι προηγούμενες προτάσεις! Όλα μπορούν να γίνουν, αρκεί να έχεις χρήματα. Και παρακάτω μπορείς να τα αποκτήσεις!

-Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι από το Κληροδότημα "Λ. Οικονομίδου" χορηγείται μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 σε διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς Ε.Μ.Π. στην περιοχή Χημική Μηχανική. Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε 300 ευρώ μικτά μηνιαίως και η διάρκεια της υποτροφίας έως και 2 έτη. Θα καλυφθούν τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής. Η επιλογή θα γίνει βάσει του βαθμού πτυχίου. Οι καταγόμενοι από την περιοχή Καλαβρύτων ή αν δεν υπάρχουν από την ευρύτερη περιοχή της Αχαϊας έχουν προτεραιότητα στη χορήγηση της υποτροφίας αυτής.
Καταληκτική Ημερομηνία: 26 Ιανουαρίου 2016.

-Το Κληροδότημα «ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Ι ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.» θα χορηγήσει μία υποτροφία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε ένα νέο–α , εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη. Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, δι' απευθείας εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», με την απόλυτη κρίση των μελών του ΔΣ.
Το μηνιαίο πόσο της υποτροφίας που χορηγείται ανέρχεται στο ύψος των 300 € και για διάρκεια 9 μηνών κατά έτος (ακαδημαϊκό έτος). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. Κατάστημα Aλεξανδρoύπoλης 306» ή στο τηλέφωνο: 25510- 27427 κ.Αλεπάκο Πέτρο ή στο e mail (info@klirodotima-altinalmazi.gr.

-Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε εκτέλεση της Διαθήκης της αποθανούσης Μαριας Χας Στυλ. Βασιλειάδη καλεί τους ενδιαφερόμενους Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς του Ε.Μ.Π., ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησης τους από το Ίδρυμα να υποβάλουν σχετική αίτηση για τη χορήγηση της Υποτροφίας στη Μνήμη "Προκοπίου Στυλ/ Βασιλειάδη", ακαδ. έτους 2015-2016, της οποίας το αντικείμενο και οι προϋποθέσεις έχουν ως εξής:
1. Μεταπτυχιακές Σπουδές στην ειδικότητα της πολεοδομίας σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας σε έναν Έλληνα υπήκοο, απόφοιτο της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π., που έχει λάβει το μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος, ανεξάρτητα του έτους αποφοιτήσεως
2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο Δίπλωμα, την υποτροφία λαμβάνει εκείνος που έχει αποφοιτήσει παλαιότερα και έχει ήδη εμπειρία στην Αρχιτεκτονική εργασία
3. Η επιλογή γίνεται ετησίως, όσο είναι και η διάρκεια της υποτροφίας
4. Η υποτροφία δύναται να παραταθεί κατά ένα έτος
5. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 400 ευρώ μηνιαίως
Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Β. Μπαλαμπάνη (210-772 1951) και στην κα. Κ. Κουκουτσίδη (210-772 1927).
Καταληκτική Ημερομηνία: 26 Ιανουαρίου 2016.

-Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι από το Κληροδότημα «ΕΜΙΛΥ ΚΑΨΑΛΑΚΗ» θα χορηγηθεί μία υποτροφία για το ακαδ. έτος 2015-2016 σε αποφοίτους Ε.Μ.Π. των Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ) , Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Α.Τ.Μ.) και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Ν.Μ.Μ) για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.  Η υποτροφία είναι ετήσια και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 4.000€.
- Οι υποτροφίες χορηγούνται σε αποφοίτους του Ιδρύματος που περάτωσαν ή θα περατώσουν τις σπουδές τους στο εκάστοτε τρέχον ακαδ. έτος (μέχρι και του Ιουλίου ακαδ. έτους 2014-2015) ή το προηγούμενο ακαδ. έτος (2013-2014) και έχουν γίνει αποδεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό.
- Δεκτοί ως υποψήφιοι υπότροφοι γίνονται όσοι :
Δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα,
Δεν επιχορηγούνται επαρκώς από άλλη πηγή για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, Έχουν Βαθμό Διπλώματος που βρίσκεται στο άνω 15% της κλίμακας Βαθμολογίας του Τμήματος από το οποίο αποφοιτούν, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο προηγούμενο ακαδ. έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στις γραμματείες των Σχολών του ΕΜΠ.