Η παιδεία –δυστυχώς- δεν ήταν ποτέ δωρεάν και ειδικά στην Ελλάδα όσο πάει και ακριβαίνει μέσα στην κρίση. Μην απογοητεύεσαι! Υπάρχουν φορείς, ιδρύματα και κληροδοτήματα που σε βοηθούν να συνεχίσεις τις σπουδές σου.

Ποιες είναι οι υποτροφίες τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και ποιες προυποθέσεις πρέπει να πληροίς;

-Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών, ύψους 5.000 δολαρίων η καθεμιά, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν για την υποτροφία SYLFF αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε μία σειρά από δραστηριότητες και προγράμματα που προσφέρει το SYLFF. Ειδικότερα, όσοι υπότροφοι SYLFF του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπονούν διδακτορική διατριβή, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα SYLFF Research Abroad (SRA), το οποίο παρέχει ποσό έως 5.000 δολάρια προκειμένου να μεταβούν σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για τους σκοπούς της έρευνάς τους. Επίσης, υπότροφοι SYLFF μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα SYLFF Leadership Initiatives (SLI), το οποίο παρέχει ποσό έως 10.000 δολάρια για την εκπόνηση έργων κοινωνικού σκοπού ή τη διοργάνωση φόρουμ, συνεδρίων ή σεμιναρίων πάνω σε κοινωνικά ζητήματα.
Γεωγραφική Περιοχή: 
Εξωτερικό
Επιστήμες: 
Οικονομικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Παιδαγωγικές Επιστήμες
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Επιστήμες Αθλητισμού
Τέχνες
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου.


-Τα Ιδρύματα «Ελληνικόν Κοινοτικόν Ορφανοτροφείον Λευκωσίας», «Επαγγελματική Σχολή Ευγενίας Θεοδότου» και«Ίδρυμα Μιλτιάδη Κουρέα» προκηρύσσουν αριθμό υποτροφιών. Για περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους καθώς και πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έντυπα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εκκλησίας Κύπρου, στη διεύθυνση : www.churchofcyprus.org.cy ή στο τηλέφωνο 22554722.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18 Δεκεμβρίου.

-Το Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου προκειμένου να προβεί στην επιλογή χωρίς διαγωνισμό 7 υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για πανεπιστημιακές σπουδές σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι μέχρι τη λήξη των σπουδών του υποτρόφου, ως μηνιαία υποτροφία ορίζεται το ποσό των 200€ και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι οικονομικά αδύνατοι και να κατάγονται από το Αίγιο. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου.

-Η Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος Ιωάννου θα προσλάβει για το σχολικό έτος 2015/2016 12 υποτρόφους σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος, χωρίς διαγωνισμό και που θα φοιτούν εντός Ελλάδος. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα είναι μόνιμοι κάτοικοι Καρδακάτων και σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί ο αριθμός των υποτρόφων οι υποτροφίες θα χορηγούνται με τα ίδια κριτήρια στους καταγόμενους από τα Καρδακάτα που κατοικούν αλλού, εφόσον η οικογενειακή τους μερίδα παραμένει στα Καρδακάτα. Αν δεν συμπληρώνεται ο προβλεπόμενος αριθμός, οι υποτροφίες θα χορηγούνται σε παιδιά μόνιμων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Τ.Κ. Θηναίας (Κοντογουράτα, Ρίζα, Πετρικάτα) αφού αποκλειστούν εκείνοι που προέρχονται από μεταδημότευση. Σε κάθε περίπτωση θα προτιμούνται σπουδαστές απόρων ή πολυτέκνων οικογενειών.
Οι υποτροφίες ανέρχονται σε 85€ για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 125€ για τους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μηνιαίως. Η κάθε υποτροφία χορηγείται για χρονικό διάστημα ισόχρονο των σπουδών για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης με την προϋπόθεση ότι, οι υπότροφοι θα παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα τους και θα προάγονται με επιτυχία στις σπουδές τους. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Δεκεμβρίου.