Νέες υποτροφίες για όλους εσάς που θέλετε να σπουδάσετε, αλλά δυσκολεύεστε λόγω οικονομικών!

-Το Πρόγραμμα Υποτροφιών OTE - COSMOTE έχει ως στόχο τη στήριξη πρωτοετών φοιτητών Πανεπιστημίων της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, από όλους τους νομούς της χώρας, με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και καλή σχολική επίδοση, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Φέτος, το Πρόγραμμα ενδυναμώνεται ακόμα περισσότερο, αυξάνοντας περεταίρω τη συνολική οικονομική στήριξη των υποψηφίων που θα επιλεγούν. Πιο συγκεκριμένα, αυξάνεται ο αριθμός των Υποτροφιών σε πενήντα, αποδίδοντας το μικτό ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) σε κάθε υπότροφο. H καταληκτική ημερομηνία και ώρα οριστικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών ΟΤΕ-COSMOTE 2015 είναι η Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 17:00. Μέχρι την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 13:00, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ote-cosmote-scholarships.gr ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 210-6117858 για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια σχετικά με το Πρόγραμμα Υποτροφιών ΟΤΕ – COSMOTE ή με τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης.

-Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, στα πλαίσια της πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, προσφέρει συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών σε υποψήφιους φοιτητές από την Ελλάδα για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Για να είναι δικαιούχος κάποιος της Υποτροφίας θα πρέπει να καλύπτει τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισδοχής του κάθε προγράμματος, ειδικότερα δε διευκρινίζεται πως πενήντα (50) από τις υποτροφίες αυτές θα αφορούν σε σπουδές στη Νομική Ελληνικού Δικαίου. Οι αιτήσεις, αφορούν σε όλα τα προπτυχιακά προγράμματα του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 και στην όλη διαδικασία θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων.
Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο 50% των διδάκτρων του 1ου έτους (πλην της Ιατρικής και της Φαρμακευτικής για τις οποίες ισχύει ειδικό καθεστώς υποτροφιών) και στο 25% κατ ελάχιστον για τα επόμενα έτη σπουδών (μπορεί να επεκταθεί και στο 50% εάν υπάρχουν υψηλές επιδόσεις ή συμμετοχή στις πρωταθλήτριες αθλητικές ομάδες του Παν/μίου Λευκωσίας).
Η Υποτροφία μπορεί να επεκταθεί στο 50% και για τα 4 έτη φοίτησης, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, εφόσον προπληρωθούν τα δίδακτρα και των 4 ετών με την έναρξη του 1ου έτους φοίτησης.
Αναλυτικότερα:
>> οι δικαιούχοι της Υποτροφίας 50% και για τα 4 έτη, θα έχουν συνολικό οικονομικό όφελος 16.000 € ή για κάθε έτος σπουδών 4000 € (τα δίδακτρα διαμορφώνονται για τους αιτούντες από 8000€ στα 4000€ /έτος)
> οι δικαιούχοι της Υποτροφίας 50% για το 1ο έτος και 25% για τα υπόλοιπα έτη φοίτησης, θα έχουν συνολικό οικονομικό όφελος τουλάχιστον 10.000 € (αναλυτικότερα τα δίδακτρα διαμορφώνονται για τους αιτούντες από 8000€ σε 4000€ για το πρώτο έτος και από 8000€ σε 6000 € το μέγιστο για τα επόμενα έτη φοίτησης)
Για τη Φαρμακευτική το κόστος μετά την υποτροφία διαμορφώνεται στα 6400 € /έτος (καταβάλλεται μόνο για τα 4 πρώτα έτη σπουδών, αφού το 5ο έτος είναι δωρεάν) και για την Ιατρική στα 14.400 € τα 3 πρώτα έτη σπουδών (από 18.000€) και στα 17.600€ τα 3 τελευταία έτη (από 22.000 €).
Η Υποτροφία αφορά σε νέους φοιτητές του Πανεπιστημίου που διαμένουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να σπουδάσουν με φυσική παρουσία στη Λευκωσία και μόνο για κάποιο πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Ισχύει επίσης και για όσους κατόχους πτυχίων από την Ελλάδα, μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες και εγγράφονται σε προχωρημένο έτος σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (λχ από Τμήμα Πολιτικών Επιστημών σε Νομική Ελληνικού Δικαίου ή από ΦΠΨ στο Τμήμα της Ψυχολογίας).
Έτσι με τον τρόπο αυτό οι υποψήφιοι φοιτητές εξ Ελλάδος, έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν στη σχολή που επιθυμούν με συνολικό κόστος σπουδών παραπλήσιο με αυτό που θα κόστιζαν οι σπουδές τους σε οποιοδήποτε κρατικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, μακριά από την πόλη της μόνιμης κατοικίας τους.
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ως ανεξάρτητο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέρει αναγνωρισμένες σπουδές υψηλού επιπέδου σε 44 ειδικότητες μεγάλης ζήτησης όπως Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Αρχιτεκτονικής, Νομικής, Πολιτικών Μηχανικών, Μαθηματικών, Ψυχολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, Φυσικοθεραπείας, Παιδαγωγικής, Επιστήμης Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Μουσικής, Χορού κλπ. είναι αναγνωρισμένο τόσο από τα Υπουργεία Παιδείας της Κύπρου και της Ελλάδος, όσο και από τον ΔΟΑΤΑΠ σαν ομοταγές και ισότιμο προς τα ελληνικά ΑΕΙ, προσφέρει δε πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα προπτυχιακού (Bachelor), μεταπτυχιακού (Μaster) και διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος προκηρύσσει πρόγραμμα χορηγήσεως υποτροφιών σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου ή δεύτερου κύκλου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.
Θα χορηγηθεί μία υποτροφία, ύψους 1.000€, για εκπόνηση έρευνας σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
- Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων,
- Απεντομώσεις/Μυοκτονίες
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.
- Να είναι ηλικίας έως 35 ετών μη συμπληρωμένων την 16η Νοεμβρίου 2015, ημερομηνία λήξης της υποβολής των υποψηφιοτήτων,
- Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε τομέα της Γεωπονικής Επιστήμης.
- Να έχουν έγγραφη αποδοχή από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία.
- Να έχουν καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσα
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά το ακόλουθο email: info@entsoc.gr.
Καταληκτική Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2015

-Tο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «CPERI-BASF COLLABORATION AGREEMENT» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) μεταπτυχιακή υποτροφία για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, η οποία συνολικά μπορεί να φτάσει χρονικά τους 14 μήνες. Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα κάτωθι προσόντα:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Χημικού ή συναφούς αντικειμένου
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη Υλικών
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην παρασκευή στηριζόμενων καταλυτικών υλικών με διάφορες τεχνικές (εμποτισμός, συγκαταβύθιση κτλ)
5. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ερευνητικά προγράμματα στο αντικείμενο των Μεθόδων φυσικοχημικού χαρακτηρισμού καταλυτικών ιδιοτήτων (με χρήση θερμοπρογραμματιζόμενων τεχνικών H2-TPR, TPO κτλ
Πληροφορίες : κα Βακλά Σταυρούλα (Τηλ.: 2310498302& 2310498300–Fax:2310498380).
Καταληκτική Ημερομηνία: 23 Οκτώβριου 2015