Θέλεις να κάνεις μεταπτυχιακό και δεν έχεις χρήματα; Περνάς δύσκολα οικονομικά ως φοιτητής; Κληροδοτήματα, φορείς και Ιδρύματα σε βοηθούν να τελειώσεις τις σπουδές σου. 

200€ μηνιαίως δίνει το Βαρβάκειο Ίδρυμα με διαγωνισμό σε 23  υποτρόφους εσωτερικού κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2014–2015. Ειδικότερα, θα δοθούν:
α) Δέκα υποτροφίες σε αποφοίτους Δημοσίου Δημοτικού που γράφτηκαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2014–2015 στην Πρώτη τάξη Δημοσίου Γυμνασίου,
β) Δέκα υποτροφίες σε αποφοίτους Δημοσίου Γυμνασίου που γράφτηκαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2014–2015 στην Πρώτη τάξη Δημοσίου Λυκείου,
γ) Τρεις υποτροφίες σε αποφοίτους Δημοσίου Λυκείου που φοιτούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015 στο Πρώτο εξάμηνο σπουδών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 24 Ιανουαρίου 2015. Τυχόν διευκρινίσεις και έντυπα αιτήσεων, παρέχονται από το Βαρβάκειο Ίδρυμα (Ιπποκράτους 2 & Ακαδημίας, 4ος όροφος) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 210-3632233, 210-3618186. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 08/01/2015

18.000€ ετησίως για την Ελλάδα και 30.000€ ετησίως για το εξωτερικό, προσφέρει το Ίδρυμα Μποδοσάκη κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2015-2016. Οι τέσσερις μεταδιδακτορικές υποτροφίες θα δοθούν στα εξής πεδία:
1. Ενεργειακή Τεχνολογία
2. Τεχνολογία και Μηχανική του Περιβάλλοντος
3. Ανοσοβιολογία
4. Αναγεννητική Ιατρική
5. Γενετική
6. Γονιδιωματική Υπολογιστική
7. Καρκινογένεση
8. Νευροεπιστήμες
9. Φαρμακολογία
Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος:
- Δύο (2) υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα
- Δύο (2) υποτροφίες για έρευνα στο Εξωτερικό
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10 έως 12 π.μ. στα τηλέφωνα 210-3237973 και 210-3237804.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13/02/2015


-Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ χορηγεί υποτροφίες (8 μηνών η καθεμία) για την πραγματοποίηση έρευνας, μεταπτυχιακών ή μεταδιδακτορικών σπουδών καθώς και υποτροφίες (3,5 εβδομάδων η καθεμία) για εκμάθηση Εβραϊκής γλώσσας (Ulpan) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Η υποτροφία αφορά σε υποψηφίους, οι οποίοι είναι έως 35 ετών, έχουν πτυχίο και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Αιτήσεις στο http://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Documents/Scholarshipapplication.pdf.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 15/12/2014

Δες περισσότερες υποτροφίες εδώ