Πολλά προγράμματα πρακτικής άσκησης σε οργανισμούς και εταιρείες προσφέρονται αυτή την εβδομάδα (23-29 Μαρτίου) σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι ειδικότητες είναι πολλές, όπως για παράδειγμα, η γραφιστική, τα τουριστικά, η διοίκηση, η μηχανική, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ, τα χρηματοοικονομικά κ.α. Μη χάνεις χρόνο!


Ελλάδα

Είκοσι θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ, ανά εξάµηνο προσφέρονται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
Μεταξύ των οποίων:
-14 σπουδαστές στην Κεντρική Υπηρεσία, µε δυνατότητα συµµετοχής ειδικοτήτων συναφών µε το αντικείµενο των υπηρεσιών του Ταµείου και ειδικότερα οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προέρχονται από:
-10 σπουδαστές/ριες από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων) ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής
-3 σπουδαστές/ριες από το Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής (2 µε κατεύθυνση «Μηχανικοί Λογισµικού» και 1 µε κατεύθυνση «Μηχανικοί ∆ικτύων») και
-1 σπουδαστής/ρια από το Τµήµα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ (Τοµέα Ενεργειακής Μηχανολογίας ή Τοµέα Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας)
-2 σπουδαστές στο Κατάστηµα Πειραιά, για το οποίο οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να προέρχονται από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής.
-2 σπουδαστές στο Κατάστηµα Θεσσαλονίκης, για το οποίο οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να προέρχονται από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής.
-2 σπουδαστές στο Κατάστηµα Πάτρας, για το οποίο οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να προέρχονται από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής.
Καταληκτική Ημερομηνία: 28 Μαρτίου 2015.

-Η εταιρεία «Connect Phone ΑΕ», με κύρια δραστηριότητα το χονδρεμπόριο και την προώθηση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών, στην Αθήνα, αναζητά:
- ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Γυναίκα).
Προσόντα υποψηφίας:
- Απόφοιτη ΑΕΙ,ΤΕΙ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
- Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
- Προηγούμενη προϋπηρεσία επιθυμητή
- Ηλικίας έως 30 ετών
- Δικαιούχος Voucher
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ / PROMOTERS
Προσόντα υποψηφίων:
- Απόφοιτοι Λυκείου
- Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις
- Εστίαση στην επίτευξη στόχων
- Ηλικίας έως 30 ετών
- Προηγούμενη προϋπηρεσία επιθυμητή
- Δικαιούχοι Voucher

- Data entry
Προσόντα υποψηφίου:
- Απόφοιτος Λυκείου
- Καλή γνώση Αγγλικών
- Ηλικία εώς 30 ετών
- Δικαιούχος Voucher
Θα προτιμηθούν δικαιούχοι Voucher για να υπαχθούν σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
Αποστολή βιογραφικών: hrpromotion@connectphone.gr.

-Στο Ληξούρι Κεφαλονιάς, βρίσκεται το ξενοδοχείο APOLLONION RESORT & SPA, 5*. Για την επερχόμενη τουριστική περίοδο του 2015 και για το χρονικό διάστημα από τέλος Απριλίου μέχρι αρχές Οκτωβρίου, ζητούνται sυνεργάτες με αντίστοιχη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4* & 5* για την κάλυψη της  παρακάτω θέσης:  Άτομα για Πρακτική Άσκηση από Τ.Ε.Ι. και άλλες Τουριστικές Σχολές. Πληροφορίες εδώ.

Εξωτερικό

-Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης προσφέρεται στη γερμανική εταιρεία σιδηροδρόμων Deutsche Banh και συγκεκριμένα στις χώρες Γερμανία, Πολωνία,Ουγγαρία,Ρουμανία και Βουλγαρία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν στη θυγατρική της εταιρείας, DB Schenker, για χρονικό διάστημα ίσο με 18 μήνες. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ειδικευτούν στους τομείς όπως η παραγωγή, το IT, οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ, τα χρηματοοικονομικά, η ελεγκτική και οι ανθρώπινοι πόροι. Παράλληλα θα παρακολουθήσουν σεμινάρια και συνεδρίες mentoring, ώστε να ξεκινήσουν την καριέρα τους στα διεθνή logistics.
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο στους τομείς της διοίκησης, της μηχανικής, των ανθρωπιστικών επιστημών ή της νομικής με προσανατολισμό τα logistics, τις πωλήσει ή το μάρκετινγκ, την ελεγκτική και τα χρηματοοικονομικά ή τους ανθρώπινους πόρους. Οι υποψήφιοι για τη Γερμανία θα πρέπει να αποστείλουν, έως τις 27 Μαρτίου, αίτηση στην αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενη από βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@deutschebahn.com. Για όσους ενδιαφέρονται για τις υπόλοιπες χώρες θα πρέπει να αποστείλουν τα συγκεκριμένα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΑΝΝΑ.SOJKA@dbschenker.eu  έως το τέλος Ιουλίου. Πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στην ιστοσελίδα της DB Schenker εδώ

-Ο οργανισμός «Camp Coordination and Camp Management» (CCCM) που βρίσκεται στη Γενεύη αναζητά γραφίστα για πρακτική άσκηση στον τομέα Graphic Design and Information Management.  Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται τα αγγλικά και μια ακόμα γλώσσα.
Βιογραφικά στο globalcccm@unhcr.org, μέχρι 31 Μαρτίου.